36 Günlük Yurt İçi Uygulama Gezisi

SEYAHAT İŞL. VE TURİZM REHBERLİĞİ ANABİLİM DALI - OTUZALTI GÜNLÜK YURTİÇİ UYGULAMA GEZİSİ

PROGRAM HAKKINDA

Bu program Kültür ve Turizm Bakanlığı Profesyonel Turizm Rehberliği Yönetmeliği'nin 23. Maddesi gereğince gerçekleştirilmektedir.

PROGRAM SORUMLUSU

Doç. Dr. Muharrem Tuna, Araş. Gör. Özlem Altunöz ve Araş. Gör. Murat Kızanlıklı