AKTS Bilgi Paketi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ

AKTS BİLGİ PAKETİ

 

DEKAN

Prof. Dr. Nevzat AYPEK   

Tel : +90 312 484 91   E-posta : naypek@gazi.edu.tr

 

DEKAN YARDIMCILARI

Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK  

Tel : +90 312 484 35 74    E-posta : oyuksel@gazi.edu.tr

 

Doç. Dr. Ganite KURT

Tel : +90 312 484 35 74     E-posta : ganite@gazi.edu.tr

 

FAKÜLTE SEKRETERİ

Ertuğrul YAZGAN

Tel : +90 312 485 14 60 / 256      E-posta : eyazgan@gazi.edu.tr

 

AKTS KOORDİNATÖRLERİ

Fakülte Koordinatörü 

Doç. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ

Tel : +90 312 485 14 60 / 346    E-posta: ymehmet@gazi.edu.tr

 

Muhasebe ve Finansman Eğitimi Bölümü Bölüm Koordinatörü

Arş. Gör. Dr.  Veli ÖZTÜRK

Tel : +90 312 485 14 60 / 132    E-posta : velioz@gazi.edu.tr

 

Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölümü Bölüm Koordinatörü 

Arş. Gör. Evren GÜÇER

Tel : +90 312 485 14 60 / 365    E-posta : evrengucer@gazi.edu.tr

 

Büro Yönetimi Eğitimi Bölümü Bölüm Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Banu YÜCEL

Tel : +90 312 485 14 60 / 136    E-posta : byucel@gazi.edu.tr

 

ADRES

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü

06830 Gölbaşı/ANKARA TÜRKİYE

FAKÜLTE HAKKINDA GENEL BİLGİLER

TARİHÇE

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, 1956 yılında “Sekreterlik Öğretmeni Yetiştirme Merkezi “ ve aynı yıl “Ticaret Öğretmen Okulu” adı altında öğretim süresi 3 yıl olarak öğretime başlamıştır. 1965 yılında “Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu” olarak adı değiştirilmiş ve öğretim süresi 4 yıla çıkarılmıştır. 1982 yılında Gazi Üniversitesi bünyesine bağlanmış ve 1992 yılında bugünkü adı ile fakülteye dönüştürülmüştür.

BÖLÜMLER

BÖLÜMLER

Öğrenci Sayıları

Bilgisayar Uygulamaları Eğitimi Bölümü

*

Büro Yönetimi Eğitimi Bölümü

352

İşletme Eğitimi Bölümü

159

Muhasebe Eğitimi Bölümü

1004

Ticaret Eğitimi Bölümü

*

Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölümü

 - Konaklama İşletmeciliği Eğitimi

 - Seyahat İşletmeciliği ve Tur Rehberliği Eğitimi

735

TOPLAM

2250

* Bu bölümlere henüz öğrenci alınmamaktadır.

AKADEMİK KADRO

BÖLÜMLER

Prof. 

Doç.

Yrd.Doç.

Öğr.Gör.

Arş.Gör.

Okutman

TOPLAM

Bilgisayar Uygulamaları Eğitimi Bölümü

2

-

1

1

3

-

7

Büro Yönetimi Eğitimi Bölümü

 

1

-

1

6

4

-

12

İşletme Eğitimi Bölümü

 

6

1

2

-

5

-

14

Muhasebe Eğitimi Bölümü

2

3

-

-

6

-

11

Ticaret Eğitimi Bölümü

 

-

-

-

-

-

-

1

Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölümü

4

1

12

3

6

1

27

TOPLAM

15

5

17

10

24

1

72

İDARİ PERSONEL SAYISI

30

EĞİTİM OLANAKLARI

Fakülte bünyesinde tam donanımlı, internet bağlantısı olan dört adet bilgisayar laboratuarı ve bir adet araştırma kitaplığı bulunmaktadır. Ayrıca üç adet seminer salonu, üç amfi, on derslik, konferans salonu,  öğrenci kantini ve yemekhane mevcuttur.

AKADEMİK FAALİYETLER

TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir. İşletme, yönetim ve organizasyon, büro yönetimi, turizm ve eğitim alanındaki bilimsel ve özgün yazıların yayınlandığı dergimiz, 1998 yılından itibaren yayınlanmaktadır.

 TURİZM HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Turizm haftası etkinlikleri, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölümü tarafından her yıl Nisan ayının ilk haftasında düzenlenmektedir. Bu etkinlikler süresince Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektördeki uzmanlar turizm alanındaki son gelişmeler hakkında bilgi vermektedir.

SOSYAL, KÜLTÜREL VE DİĞER FAALİYETLER

HALK OYUNLARI TOPLULUĞU

Fakültenin tüm bölümlerinden istekli öğrencilerin oluşturduğu grup, üniversite içi ve üniversiteler arası yarışmalarda, çeşitli yörelerin halk oyunları ile 2001 yılından günümüze faaliyet göstermektedir.

TİYATRO ANAFOR TOPLULUĞU

Tiyatro ANAFOR öğrencilerin sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklerine katkıda bulunmak amacıyla 2004 yılında kurulmuştur.