Tanıtım
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Ankara'da 16 Ocak 1956 tarihinde "Sekreterlik Öğretmeni Yetiştirme Merkezi" ve aynı yıl "Ticaret Öğretmen Okulu" adı altında öğretim süresi 3 yıl olarak öğretime başlamıştır. 1959 yılında "Ticaret Yüksek Öğretmen Okulu", 1965 yılında da "Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu" olarak adı değiştirilmiş ve öğretim süresi 4 yıla çıkarılmıştır. 1982 yılında, "Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı" hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanunla kurulan Gazi Üniversitesi bünyesine alınmış ve "Mesleki Eğitim Fakültesi-Ticaret ve Turizm Eğitimi Bölümü" olarak öğretime devam etmiştir.11 Temmuz 1992 Tarih ve 3837 Sayılı Kanun ile Gazi Üniversitesi'ne bağlı "Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi" olmuştur. 2002 yılında Gölbaşı yerleşkesine taşınmıştır.

Bölümlere Ait Programların ÖSS Tavan ve Taban Puanları

Fakültemiz bünyesinde bulunan 5 programa öğrenci alınmaktadır. Programlara 2008 yılında ÖSS puanları ile kayıt yaptıran öğrencilerin en düşük ve en yüksek puanları aşağıda verilmiştir.

Eğitim Olanakları

Fakülte bünyesinde iki adet tam donanımlı ve internet bağlantısı olan bilgisayar laboratuarı, Ön Büro Laboratuarı, Büro Makineleri laboratuarı, Daktilo Laboratuarı, Yabancı Dil Laboratuarı ve Araştırma Kitaplığı bulunmaktadır. Ayrıca iki adet seminer salonu, yeterli sayıda derslikler ve öğrenci kantini ve yemekhanesi mevcuttur. Fakültemiz üniversitemiz merkez kütüphanesine, sinema salonlarına çok yakın mesafede yer almaktadır.
Fakültemizde öğrenciler 4 yıllık eğitim boyunca meslek dersleri yanında yoğun İngilizce ve bilgisayar dersleri almaktadır. Ayrıca bütün bölümlerde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir.

Akademik Kadro

Fakültemizde 15 Profesör, 5 Doçent, 17 Yardımcı Doçent, 10 Öğretim Görevlisi, 1 Okutman ve 24 Araştırma görevlisi olmak üzere toplam 72 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Yaklaşık 31 öğrenciye bir öğretim elemanı düşmektedir. Öğretim elemanlarımızın "Akademik Personel Bilgilerine" web’teki ana sayfamızdan erişilebilir. Öğretim elemanları ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılarak bilgi alış verişinde bulunmakta çağdaş teknikleri yakından takip ederek eğitim kalitesini sürekli geliştirme çabası içersindedir. Öğretim elemanlarımız diğer üniversite ve kurumların eğitim faaliyetlerine de katkıda bulunmaktadır.

İş İmkanları

Fakültemizin bu alanda eğitim veren tek eğitim fakültesi olması nedeniyle, fakültemizden mezun olan öğrencilerimizin işsiz kalma durumları hemen hemen yok denecek kadar azdır. Çünkü mezunlarımızın tümü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ticaret ve Turizm Liselerine, Karma Programlı Liselere öğretmen olarak atanmaktadır. Bunun yanında öğretmen olmak istemeyip de akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerimize Fakültemizde ve Yüksek Okullarda Araştırma Görevlisi veya iki yıllık önlisans programlarına öğretim görevlisi olma şansları bulunmaktadır.
 
Ayrıca özel sektörde de iş bulma olanakları oldukça fazladır. Genel olarak bakıldığında; Turizm bölümü mezunları; Turizm sektöründe çok rahat bir biçimde iş bulabilmektedirler. Muhasebe bölümü mezunları; sektörde muhasebe ve finansman departmanlarında, Büro Yönetimi Bölümü Mezunları; Sektörde, Büro yöneticiliği, Yönetici Sekreterliği, Ofis Otomasyonu Uzmanı, Halkla İlişkiler Müdürü, Organizasyon ve Metot Müdürü, Dosyalama ve Arşivleme Uzmanı olarak iş bulabilmektedirler.

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

AHLA (American Hotel & Lodging Association): ÖSS tarafından bir fakülte veya yüksekokula yerleştirilemeyenlerin öğrencilerin başvurduğu bir programdır. İngilizce Hazırlık + 2 yıl öğrenimi olan bu program Turizm sektörüne eleman yetiştirmektedir. Ayrıca mezunlarının yurt dışında staj ve lisans tamamlama programlarına katılmalarına da aracılık etmektedir.
Ttyatro Anafor : Tiyatro ANAFOR 2004 yılında, fakültemiz öğrencilerinin sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlerine katkıda bulunmak; sanatsal ve eğitsel alanda gelişmelerine yardımcı olmak, tiyatroyu sevdirmek amacıyla kurulmuştur.

Halk Oyunları Topluluğu : Fakültemizin tüm bölümlerinden halk oyunları konusunda istekli öğrencilerin katıldığı ve üniversiteler arası yarışmalarda dereceye giren fakültemizin Halk Oyunları Topluluğu çeşitli yörelerin halk oyunları ile 2001 yılından günümüze faaliyetlerini sürdürmektedir.

Fotoğrafçılık Topluluğu : Fakültemizin tüm bölümlerinden fotoğraf sanatı konusunda istekli öğrencilerin katıldığı, fakültemiz ve üniversitemizin tanıtımı, doğayı sevdirme, öğrencilerin fakültedeki yaşantılarını resimlendirme gibi çeşitli amaçlarla kurulan topluluk 2004 yılından günümüze faaliyetlerini sürdürmektedir.

Anadolu Doğa ve Tarih Topluluğu (www.adot.web.tr): Topluluk, 2007 yılında başlatılan girişimler ile fakültemiz bünyesinde eğitim gören herkesi bir sosyal grup altında birleştirmeyi, var olan arkadaşlık duygusunu pekiştirmeyi, doğamızı ve tarihimizi daha iyi tanımayı ve tanıtmayı amaçlamaktadır.