Tarihçe

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Ankara'da 16 Ocak 1956 tarihinde "Sekreterlik Öğretmeni Yetiştirme Merkezi" ve aynı yıl "Ticaret Öğretmen Okulu" adı altında öğretim süresi 3 yıl olarak öğretime başlamıştır. 1959 yılında "Ticaret Yüksek Öğretmen Okulu", 1965 yılında da "Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu" olarak adı değiştirilmiş ve öğretim süresi 4 yıla çıkarılmıştır. 1982 yılında, "Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı" hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanunla kurulan Gazi Üniversitesi bünyesine alınmış ve "Mesleki Eğitim Fakültesi-Ticaret ve Turizm Eğitimi Bölümü" olarak öğretime devam etmiştir.

11 Temmuz 1992 Tarih ve 3837 Sayılı Kanun ile Gazi Üniversitesi'ne bağlı "Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi" olmuştur. 2002 yılında Gölbaşı yerleşkesine taşınmıştır.